Yeşim METİN

Direktör, Marka ve Patent Vekili, Fikri Mülkiyet Bölüm Sorumlusu

Yeşim Metin, fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmıştır. Başta gıda, kimya, ilaç, tarım, iklimlendirme ve çeşitli hizmet sektörleri olmak üzere çok sayıda patent tarifnamesinin hazırlanmasında, TÜRKPATENT nezdinde yapılan tüm işlemlerde, bitki ıslahçı hakkı başvurularında ve gümrük koruma başvurularında ciddi bir deneyim ve uzmanlık kazanmıştır.

2000 yılında lisans eğitimini tamamlamış, Gıda Mühendisi olarak çeşitli gıda üretim ve paketleme firmalarında Ar-Ge, kalite, üretim ve laboratuvar/analiz birimlerinde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2007 yılında ise Türkiye’nin önde gelen fikri mülkiyet danışmanlığı firmasında yurtdışı patent departmanında çalışmaya başlamış, 2009 yılında patent ve marka vekillik sınavlarını geçerek Patent ve Marka Vekili unvanlarını almıştır. Bu dönemde bitki türü işlemleri ve yabancı patent işlemlerinde uzmanlaşmıştır. 2011 yılına kadar patent departmanında çalıştıktan sonra 2019 yılına kadar yabancı işlemler departmanında binlerce dosyaya vekalet etmiş ve yöneticilik yapmıştır.

Bu dönemde, 2014 yılında Münih’te Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından organize edilen “Praktika Intern – working with examiners” programını tamamlamıştır. Kendisi aynı zamanda EQE sınavına hazırlanmakta olup, Avrupa Patent Vekili adayıdır.

Bu süre içerisinde, marka itirazları, EP geçerlilik işlemleri, patent ihlal analizi ve FTO raporları konusunda uzmanlaşmış, hukuk birimi ile birlikte müşterilerinin davalarının takibi ve teknik mütalaa raporlarının hazırlanmasında görev almıştır. Almanya, Amerika, Japonya, Kore menşeili çok sayıda yabancı firmanın yurtiçi ve yurtdışı sınai mülkiyet süreçlerinde görev almış ve çalıştığı firmayı uluslararası konferanslarda hem katılımcı hem de konuşmacı olarak temsil etmiştir. Kendisi noter nezdinde yeminli tercümandır.

2019 yılından bu yana Nazalı bünyesinde Patent ve Marka Vekili olarak görev almakta; fikri mülkiyet ve Ar-Ge konularında danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerin sınai mülkiyet başvurularının yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilmesi, yürütülmesi, izlenmesi ve yenilenmesi ile Ar-Ge/Tasarım merkezi kurulum ve sürdürülebilirlik konularını yürüten ekibin de lideridir.     

Patent ve Marka Vekillik mesleğinin gelişimi ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylerin bilinçlendirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.