SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ Danışmanlığı

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde, gelişmeyi sağlayan en büyük faktörlerden biri de kişilerin iş gücüne katılımı ve istihdamıdır. Bu doğrultuda işverenlerin işe alım ve sonrası süreçlerinde sosyal güvenlik ve iş mevzuatına hâkim olması da büyük önem taşımaktadır. Sosyal Güvenlik alanında sıklıkla meydana gelen değişiklikler, yakından takip edilebilme ve uyum açısından uzman eli ile yürütülmeyi gerekli kılmaktadır.

Sosyal güvenlik ve iş, işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve çalışanlar arasındaki üçlü ilişki üzerine kurulmuştur. Sosyal Güvenlik genel olarak işveren ve idari merciler arasındaki ilişki ve işlemlere yönelik olmaktayken, İş danışmanlığı işveren ve çalışan ilişkisi üzerine yoğunlaşmaktadır.

NAZALI olarak müşterilerimizin sosyal güvenlik alanındaki işlemlerini yürütmekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Bunun yanı sıra işveren ve çalışan arasındaki ilişkinin her aşamasında denetim gerçekleştirmekte ve müşterilerimize danışmanlık yönünden destek sunmaktayız.

 1. Sosyal Güvenlik Hizmetlerimiz;
 • Mahkemelere sunulacak işlemler için gerekli tüm desteği ve danışmanlığı sağlamak
 • Sosyal güvenlik danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 • Sosyal güvenlik denetim ve raporlama hizmetleri
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisine yönelik eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri
 • Alt işveren takip sistemleri kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi hizmetleri
 • İnşaat işleri ve ihaleli işlerde ilişiksizlik belgesi alınması hizmetleri
 • İnşaat ve ihaleli işlerde asgari işçilik oranının tespiti ve raporlanması hizmetleri
 • İşyeri tescili, devri, nakli veya intikali hallerinde danışmanlık hizmetleri
 • Sosyal güvenlik mevzuatı teşviklerinin takibi ve danışmanlık hizmetleri
 • Emeklilik süreçleri ve emekli olma konularında danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı uyruklu personel çalıştırma ve izinleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • İkamet izni alınması ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 1. İş Gücü Danışmanlığı Hizmetlerimiz
 • Danışmanlık ve denetim hizmetleri
 • Uluslararası işgücü istihdamı
 • Sendikal süreçler ve toplu iş sözleşmeleri
 • Deniz İş Kanunu uygulaması
 • Basın İş Kanunu uygulaması
 • Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki hizmet sözleşmeleri
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen teftiş uygulaması çerçevesinde müşterimizin iş ilişkileri ve istihdam yapısının mevcut durumunun ortaya çıkarılmasına yönelik denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi
 • Mevzuatta açıkça düzenlenmeyen, farklı görüş ve yorumlara açık olan konularda müşteri için riski en aza indirmek amacıyla ilgili idari kurum ve kuruluşlardan görüş almak ve nihai karardan önce iş mevzuatı çerçevesinde tüm alternatiflerin yazılı olarak müşterilerimize ulaştırıldığından emin olmak
 • İşe alım süreçlerinin yasal yönlerini değerlendirmek ve iş ile ilgili belgeleri hazırlamak ve revize etmek
 • Hazırlanan sözleşmeleri yasal bir bakış açısıyla gözden geçirmek
 • Çalışan personel dosyalarını denetlemek ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak
 • Kurumların iç düzenlemelerini denetlemek, eksiklikleri gidermek ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak
 • İş ilişkileri iptallerini yönetmek ve danışmanlık sağlamak
 • İş ile ilgili belgelerin hazırlanmasında ve güncellenmesinde danışmanlık hizmeti vermek, çalışanlara sunulacak tutanak, yazılı ihtar ve fesih bildirimi gibi müşteri tarafından hazırlanacak belgelere ilişkin görüş bildirmek, işverenin iş mevzuatı uyarınca dikkat etmesi gereken hususlar hakkında müşterimizi yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmek, müşteri tarafından hazırlanacak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ilgili yazışmaları ve diğer belgeleri incelemek ve aynı konuda görüş bildirmek
 • İş yeri iç yönetmeliklerini içerik ve prosedürü dikkate alarak gözden geçirmek