GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Günümüzde dış ticaret işlemleri yapan işletmelerin gümrük açısından sorumluluklarının eşyanın sadece ithalat ve ihracat süreçlerinin tamamlanması ile sona ermemesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve bu statüyü korumak için yapılması gereken dokümantasyon, sonradan kontrol (gümrük incelemesi), sektörel gümrük denetimleri, ilave gümrük vergileri ve gümrük para cezaları gibi spesifik hususlar, ithalat ve ihracatçıların gümrük ve dış ticaret işlemlerine ilişkin operasyonel faaliyetleri dışında ayrıca bu alana ilişkin danışmanlık hizmeti almalarını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, yeni ve karmaşık düzenlemeler nedeniyle dış ticaret ve gümrük işletmeler için daha riskli hale gelmektedir. Yeni düzenlemelerden kaynaklanabilecek maliyetleri en aza indirme fırsatının kaçırılması, işletmeler ve faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Buradan yola çıkarak gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarına yönelik risklerin ortadan kaldırılması,  sonradan kontrole dair gümrük incelemelerinde ihtiyaçlara uygun olarak destek verilmesi, müşterilerin talepleri doğrultusunda tasarlanmış gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili eğitim programları düzenlenmesi gibi hususlarda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

 • Gümrük ve dış ticaret uygulamalarını yorumlamak
 • Gümrük ve dış ticaret prosedürlerini analiz etmek
 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatındaki güncel değişikliklerin dış ticaret yapan işletmelere etkilerini belirlemek
 • Gümrük mevzuatı açısından dış ticaret operasyonlarını analiz etmek
 • İşletmelerin dış ticaret operasyonlarında tercihli gümrük tarifelerinden yeterli ölçüde faydalanıp faydalanmadıklarının kontrolünü sağlamak
 • Gümrük maliyetleri düşük bir tedarik zinciri süreci oluşturmak

 

Gümrük Check-up Hizmetlerimiz

 • Yabancı tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerin gümrük mevzuatı çerçevesinde analizi
 • Dış ticaret işlemleri ile ilgili mali kayıtların ve muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Yurtdışına gönderilen tüm para transferlerinin gümrük kıymeti karşısındaki durumlarının tespiti
 • Gümrük kıymeti mevzuatı çerçevesinde royalty ve lisans ücretlerine ilişkin uygulamaların analizi
 • Ekonomik etkiye sahip gümrük rejimlerine dair operasyonların denetimi
 • Gümrük beyannamelerinde beyan edilen bilgilerin ile firma muhasebe ve stok kayıtlarına uygunluğunun analizi
 • İstisnai gümrük kıymeti ile beyan uygulamaları
 • Transfer fiyatlandırması politikalarının gümrük kıymeti bakımından etkilerinin analizi

Gümrük Uyuşmazlıkları Süreç Yönetimi Hizmetlerimiz

 • Gümrük uyuşmazlıklarına dair yasal prosedürlerin izlenmesi
 • Gümrük anlaşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesi
 • Müşterilerin gümrük idarelerindeki gümrük uzlaşma süreçlerinde temsili

 

Gümrük İnceleme Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Firmaların gümrük incelemelerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdindeki temsili
 • Firmaları gümrük incelemesi denetimi kapsamındaki belgelendirme süreçlerinde destek olunması
 • Gümrük denetimi kapsamında gümrük ihlallerinin gümrük incelemelerinden önce tespiti
 • Gümrük Müfettişleri tarafından gümrük incelemesinde tespit edilen eksikliklere yönelik ortaya koyulacak haklı argümanların oluşturulması
 • Periyodik olarak gümrük check-up programları uygulayarak firmaların planlı ya da plansız gümrük incelemelerine her daim hazır olmalarının temini

 

Gümrük ve Dış Ticaret Eğitim Programları Hizmetlerimiz

 • Firmaların ve kurum içindeki gümrük ve dış ticaret profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında eğitim programlarının tasarlanması