Talip SIĞIRCIKOĞLU

Ortak, Hollanda Ülke Sorumlusu

Talip Sığırcıkoğlu, 20 yıllık kariyerinde hukuk ve finans hizmetlerinin sağlanmasında geniş bir deneyim kazanmıştır. Süreçleri koordine etme, yönetim, koçluk ve iş geliştirme konularında son derece yeteneklidir. Deneyimleri, yasal, finansal, mali ve organizasyonel konulara keskin ve analitik bir şekilde yanıt vermesini sağlar. Güçlü iş etiği, çalışkanlığı, tutkusu ve ısrarcılığı ile ticari hedefleri gerçekleştirmek konusunda başarılıdır.
2002 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, kariyerine uluslararası bir finans kuruluşunda çeşitli finans pozisyonlarında görev alarak başlamıştır. Ana sorumluluklarından biri, yıllık bütçesi 300 milyon Euro olan ve 16 departmandan oluşan bir alt bölümün iş kontrolüydü. Bu görevde, politika kararları alan üst yönetime gereken finansal bilgileri sağlamış ve tavsiyelerde bulunmuştur.
2007 yılında Hollanda’da uluslararası şirketler için tüzel kişilikler kuran kurumsal bir hizmet sağlayıcısında çalışmaya başlamıştır. Kıdemli Ekip Yöneticisi (Hukuk ve Finans) ve Genel Vekil Sahibi olarak portföyünün büyük bir bölümünü bağımsız olarak oluşturmuş ve profesyonellerden oluşan bir ekibe liderlik etmiş ve bu sayede portföyünü yüksek seviyede tutmuştur.
Sığırcıkoğlu, uluslararası şirketlerin bir parçası olan Hollanda tüzel kişiliklerinin tüm yaşam döngüsü süreçlerini koordine etme ve yönetme konusunda deneyimlidir. Buna aynı zamanda kuruluşlar, sınır ötesi birleşmeler, hisse satışları, yatırımlar, tasfiyeler de dahildir. Ayrıca Hollanda’daki operasyonel varlıkların başlangıç sürecini koordine etme konusunda da deneyimlidir. Dosyalama yükümlülükleri, vergi yükümlülükleri, mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yasal yükümlülüklerin zamanında ve uygun bir şekilde yerine getirilmesi yoluyla Hollandalı tüzel kişiliklerinin itibarını güvence altına alarak uluslararası müşterilerin sorunlarına çözüm bulma konusunda uzmanlaşmıştır.
NAZALI Vergi ve Hukuk Bürosuna 1 Eylül 2020’de Hollanda ülke sorumlusu olarak katılmıştır. Vergi danışmanlığı, şirket yapılandırma, yatırım ve teşvikler, yerel kalkınma ajanslarına yönlendirme ve bu süreçlerde destek, şirketlerin Hollanda’da hukuka uyumluluk sürçleri de dahil olmak üzere, yabancı şirketlere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği içindeki birçok ülkede bulunan vergi, hukuk ve muhasebe büroları ile çalışmaktadır.
Sığırcıkoğlu Hollanda’da doğmuş ve büyümüştür.