PREMIUM EMEKLİLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

NAZALI, deneyimli ve güvenilir kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslararası müşterilerine birçok farklı alandaki konularda savunma ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. NAZALI’nın temel felsefesi, müşterilerimiz ile uzun vadeli ve güvene dayalı bir ilişki kurarak, kendilerine en uygun hizmeti en doğru ve hızlı şekilde sunmaktır. Bu kapsamda Premium Emeklilik Danışmanlık Hizmetini sunmaktayız.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun tüzel kişilikleri sona ermiş ve tüm bu kurumlar bir çatı altında toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlamıştır. Özellikle emeklilik işlemleri yapılan değişikliklerle çeşitlilik kazanmış ve karmaşıklaşmıştır.

Emeklilik planlamasının önceden belirlenip hazırlanması ve buna göre hareket edilmesi, hizmet çakışmalarından dolayı prim kayıplarının yaşanmaması, uygun yurtiçi ve yurtdışı borçlanma süresi ve miktarının belirlenmesi, sermaye şirketleri ortaklarının sigortalılık statüsünün tespiti, bağlanacak emekli aylıklarının yüksek olması açısından son derece önem arz etmektedir. En uygun primi ödeyerek en yüksek emekli aylığı almak iyi bir planlama gerektirir. Nazalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nda uzun yıllar tahsis konularında uzmanlık ve denetçilik yapmış olan uzman kadromuzla tüm işveren ve sigortalılarımıza her türlü profesyonel destek sağlamaktayız. Sürekli değişen ve güncellenen tahsis mevzuatına ve şartlarına göre en uygun emeklilik şartlarının tespitine ilişkin hizmet sağlamaktayız.

Premium Emeklilik Danışmanlık Hizmeti kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler

İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşlemleri

 • Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri bağlama işlemleri
 • İş kazası ve meslek hastalığında hizmetlerin birleştirilmesi
 • Sürekli iş göremezlik derecesi itirazlarıyla ilgili yapılacak işlemler

Malul Sayılma İşlemleri

 • Malullük aylığı başvurusu
 • Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden başlaması işlemleri
 • Kontrol muayenesi işlemleri

Yaşlılık Aylığı İşlemleri

 • Yaşlılık aylığı başvurusu
 • Yaşlılık aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri
 • Aylığa hak kazanma koşullarının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra tespit edilmesi ve aylığın tekrar başlaması işlemleri
 • İş akitleri feshedilen ve mahkeme kararıyla görevlerine iade olunanların aylıklarının kesilmesi ve yeniden başlatılması

Ölüm Aylığı İşlemleri

 • Ölüm aylığı başvurusu
 • Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması işlemleri
 • Evlenme ve cenaze ödeneği verilmesi işlemleri
 • Ölüm aylığının kesilmesi, yeniden başlaması, durum değişiklikleri işlemleri
 • Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları hesaplama işlemleri
 • Gelir ve aylıkların birleşmesi işlemleri
 • Yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi
 • Yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinin ihya işlemleri

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşlemleri

 • Sosyal güvenlik destek primi uygulama ve kesinti işlemlerinin takibi
 • Yersiz ödemelerin tespiti ve değerlendirilmesi

Tarım Sigortalıları ile İlgili İşlemler

 • 2925 ve 2926 Sayılı Kanun’a tabi sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm geliri başvuru işlemleri

Yurtdışı Sigortalılık İşlemleri

 • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışanların emeklilik işlemleri yurtdışı borçlanma işlemleri

Yurtiçi Borçlanma ve Hizmet Birleştirme İşlemleri

 • Doğum veya analık izni borçlanma işlemleri
 • Er, erbaş ve yedek subay okul sürelerinin borçlanma işlemleri
 • Avukatlık stajı, doktora veya uzmanlık öğrenim sürelerinin borçlanması işlemleri
 • Grev ve lokavt sürelerinin borçlanma işlemleri

Yurtiçi Hizmet Birleştirmeleri

 • Yurtiçinde geçen farklı sigortalılık statülerinin birleştirilmesi işlemleri

2022 Sayılı Kanun’a Tabi İşlemler

 • Engelli aylığı ve engelli maaşı başvuru işlemleri
 • Engelli yakını aylığı işlemleri