Mükerrem YANAR

Ortak, Vergi Bölümü Yeminli Mali Müşavir, Eski Baş Hesap Uzmanı

1971 yılında Ankara’da doğdu. 1989’da Ankara Maliye Meslek Lisesi’ni, 1993’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.

1989-1995 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda çalışan Mükerrem YANAR, 27.10.1997’de Hesap Uzman Yardımcılığı’na, 2000 yılında Hesap Uzmanlığı’na, 2007 yılında Baş Hesap Uzmanlığı’na atandı. Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Baş Müfettişi iken 2013 yılında görevinden ayrıldı.

“Türkiye’de Bankacılık Sektörü ve Finansal Krizlerin Bankalar Üzerindeki Etkileri” konulu yayımlanmamış yeterlik etüt çalışması, “Uluslararası Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Tobin Vergisi’nin Uygulanabilirliği” konulu bilimsel araştırma raporu ve “Türkiye’de ve Dünyada Yatırım Teşvik Uygulamaları” konulu seminer raporu bulunmaktadır.

2001-2002 yılları arasında bir yıl süreyle İngiltere’de bulunan Mükerrem YANAR, iyi derecede İngilizce bilmektedir.