Mehmet Topal

Muhasebe Müdürü, SMMM

Mehmet Topal, Mali Müşavirlik alanında muhasebe kayıtlarının oluşturulması, defter tutma, beyanname düzenleme, personel ücret bordrolarının hazırlanması, dönemsel vergi tablolarının hazırlanması, E-uygulamalar, şirketlerin vergi dairesi ve SGK nezdinde açılış ve tasfiye süreçleri, ÖTV iadesi, KDV iadesi ve yatırım teşvikleri gibi konularda uzmanlaşmıştır.

2006 yılında özel bir şirkette üretim departmanında stok giriş-çıkış işlemlerinin takibi görevinde bulunmuş. 2009 yılında özel bir şirkette muhasebeci olarak görev yapmıştır. 2011- 2015 yılları arasında lisans eğitimini tamamlamasının ardından, uluslararası vergi ve muhasebe danışmanlığı yapan bir firma bünyesinde Vergi Danışmanı unvanıyla göreve başlamış ve 2018 yılı itibariyle Kıdemli Danışman unvanıyla görevine devam etmiştir.

2019 yılından bu yana NAZALI bünyesinde Müdür olarak Teşvikler ve Outsourcing Hizmetler departmanında çalışmakta ve müşterilerimize danışmanlık yapmaktadır.