MALİ TEŞVİKLER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Devlet tarafından birçok alanda farklı programlar ile KOBİ’lere, ihracatçılara, girişimcilere ve yeni yatırımcılara çeşitli teşvik ve destekler sunularak ekonomiye ve şirketlerin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

NAZALI olarak faaliyet konunuzu ve yatırımlarınızı dikkate alarak aşağıdaki hizmetlere ilişkin tüm aşamalarda firmanıza destek sağlamaktayız.

 1. İhracat Teşvikleri
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Pazara Girişte Dijital Faaliyetler Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri ve Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği
 • İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği
 • Fuar Katılım Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği
 • Markalaşma ve Turquality Desteği
 • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları
 • Özel Statülü Şirketler
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB)
 • Vergi, Resim, Harç İstisna Belgesi

 1. Hizmet Sektörü Teşvikleri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği
 • Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Desteği

 1. Yatırım Teşvikleri
 • Genel Teşvik Uygulaması
 • Bölgesel Teşvik Uygulaması
 • Stratejik Yatırımların Teşviki
 • Proje Bazlı Yatırımların Teşviki
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı
 • Cazibe Merkezleri Programı

 1. Turizm Teşvikleri
 • 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Sağlanan Teşvikler
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Yurtdışı Turizm Fuarlarına Katılım Desteği

 1. Tübitak Teşvikleri
 • Sanayi Teşvikleri
 • Girişimcilik Teşvikleri

 1. Avrupa Birliği (AB) Programları
 • İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
 • Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: HorizonEurope
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme: IPARD II Programı

 1. Eximbank Kredileri

*Kısa Vadeli İhracat Kredileri

 • Reeskont Kredisi
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredisi
 • İhracata Hazırlık Kredisi
 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi
 • Sevk Öncesi İhracat Kredisi
 • Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı

*Orta-Uzun Vadeli Krediler

 • İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 • İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 • Özellikli İhracat Kredisi
 • Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı
 • Marka Kredisi
 • İhracat Alacakları İskonto Programı
 • Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
 • Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 • Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Programı

*Döviz Kazandırıcı Hizmet Kaps. Krediler

 • Turizm Kredisi
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi

Katılım Bankacılığı Ürünleri

 1. KOSGEB Teşvikleri
 • Girişimcilik Destekleri
 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri
 • KOBİ Finansman Destekleri
 • İŞGEM/TEKMER Programı
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 

 1. Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 • Yabancı Personel Çalışma İzinleri
 • Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi
 • Yeşil Yıldız Belgesi
 • ÇED Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu
 • İthalat İzinleri
 • Marka, Patent, Tasarım Tescil Belgeler