KAMU İLİŞKİLERİ VE UYUM

Kamunun piyasalarda düzenleyici, denetleyici ve politika yapıcı rolü her geçen gün artmakta ve kamu tarafı bu yönüyle gerek Türkiye’de gerekse dünyada özel sektör karşısında güç kazanmaktadır.

Kamu otoriteleri ve idareler tarafından özel sektörün her seviyede işleyişine ilişkin çok sayıda mevzuat üretilmekte ve uygulamalar geliştirilmektedir. Enerji, bankacılık, sermaye piyasaları gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda da güçlü yetkilerle donatılmış bağımsız idari otoritelerin etkinliği artmaktadır. Bunlara ilave olarak kamu, bazı piyasalarda çeşitli amaçlarla doğrudan faaliyet göstermektedir. Karar alıcı konumunda bulunan kamu tarafının bu pozisyonu, özel sektöre uyum ve adaptasyon sorumluluğu yüklemektedir.

Şirketler, niteliği gereği karmaşık ve yoruma dayalı olan ve sıklıkla değişen-dönüşen uygulama, mevzuat ve politikaları takip etmek ve bunlara uygun aksiyonlar almak durumundadır. Bu noktada, kamu tarafı ile özel sektör arasında sağlıklı iletişim ve iş birliği ortamının tesis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Gerek kamu tarafındaki karar alıcıların kamu yararı adına isabetli kararlar alması ve gerekse özel sektörün öngörülebilirlik ve güvenlik adına sektörel ya da bireysel seviyedeki ihtiyaç ve taleplerini uygun bir çerçeve ve zamanlamayla aktararak kamu tarafından doğru geri bildirim alması söz konusu iletişim ve iş birliğinin etkinliğine bağlıdır.

NAZALI olarak, çeşitli kamu kurumlarında mesleki ve yönetsel deneyimi bulunan uzmanlardan oluşan ekibimizle, müşterilerimize kamu ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hizmetlerimiz;

  • Kamu politikalarının oluşturulması, mevzuat yapımı ve karar alma süreçlerinde müşterilerin pozisyonunun kamu otoritelerine ve gerektiğinde yasama organındaki ilgili birimlere meşru zeminde aktarılması ve bu noktada gerekli sözlü ve yazılı iletişimlerin gerçekleştirilmesi
  • Müşterilerin kamu otoriteleriyle iletişim stratejisinin belirlenmesi ve bu iletişimin sağlıklı bir zeminde kurulması ve proaktif bir biçimde yürütülmesi
  • Müşterilerin ilgili olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin takip edilmesi, uygulama ve mevzuatların izlenmesi ve böylelikle müşterilerimizin karşılaşabilecekleri bürokratik risklerin (idari para cezası riskleri, yasaklanma riskleri, hak kayıpları, hammadde tedarik riskleri vb.) tespit edilmesi
  • Kamu kurumları nezdindeki işlemlerin yürütülmesi:
  • İzin başvuruları
  • Teşvik başvuruları
  • Muafiyet başvuruları
  • Görüş talebi
  • İstihdam süreçleri