HİSSE DEVRİ-AİLE ANAYASASI

NAZALI, hisse devir sözleşmelerine ilişkin olarak, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Çevre Hukuku ve ilgili şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirmelerde bulunarak, müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, gerekli izinlerin alınması, devir işlemlerinin başlangıcından tamamlanmasına kadar gerekli tüm işlemlerin yapılması, danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile hisse devir sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme ve tahkimde çözümüne ilişkin süreçlerin yürütülmesi hizmetlerini sunmaktadır.

NAZALI, hissedarlar sözleşmesine ilişkin olarak, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku kuralları çerçevesinde, sözleşmenin hazırlanması, revize edilmesi, bu hususlarda danışmanlık verilmesi ve hissedarlar sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme ve tahkim önünde çözümüne ilişkin hizmetler sunmaktadır. Bu çerçevede, hissedarlar sözleşmesinin ortaklık üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ile esas sözleşmeye yansıtılması hususları değerlendirilerek, pay sahiplerinin iradeleri doğrultusunda, ortaklığın organizasyonu ve hukuki yapısına ilişkin düzenlemelerin yapılması, yönetim kurulu yetkilerinin genel kurula devri, pay sahiplerinin yükümlülüklerine uymamaları halinde öngörülecek yaptırımlar, pay devri sınırlamalarına ilişkin hususlar ve karşılaşılabilecek muhtemel durumlara ilişkin olarak mekanizmaların kurulması konuları ele alınmaktadır.