HİSSE DEVRİ-AİLE ANAYASASI

NAZALI, hisse devir sözleşmelerine ilişkin olarak, rekabet, fikri mülkiyet, iş, gayrimenkul, çevre ve ilgili şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirmelerde bulunarak, müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi, gerekli izinlerin alınması, devir işlemlerinin başlangıcından tamamlanmasına kadar gerekli tüm işlemlerin yapılması konularında danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.

Bu çerçevede, hissedarlar sözleşmesinin ortaklık üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri ile esas sözleşmeye yansıtılması hususları değerlendirilerek, pay sahiplerinin iradeleri doğrultusunda, ortaklığın organizasyonu ve  yapısına ilişkin düzenlemelerin yapılması, yönetim kurulu yetkilerinin genel kurula devri, pay sahiplerinin yükümlülüklerine uymamaları halinde öngörülecek yaptırımlar, pay devri sınırlamalarına ilişkin hususlar ve karşılaşılabilecek muhtemel durumlara ilişkin olarak mekanizmaların kurulması konuları ele alınmaktadır.