ÇALIŞMA VE OTURUM İZİNLERİ

Yabancı mavi veya beyaz yakalı çalışanların tamamı için ilgili kamu kurumları nezdinde takiplerin yapılması, çalışma ve oturma izinlerinin kısa sürede temini için gereken tüm süreçlerin yönetimi NAZALI tarafından yürütülmektedir.