BAĞIMSIZ DENETİM

Denetim hem şirketlerin hem de finansal sistemin güvenilirliği için kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda denetim, paydaşların (yatırımcılar, ortaklar, yönetim, kreditörler, idare, çalışanlar, sivil toplum örgütleri vb.) şüpheciliği gözetilerek finansal olmayan bilgiler dahil olmak üzere şirket bilgilerinin 7/24 incelenmesi ile şekillenen ve hızlı gelişen kurumsal raporlama ortamına uygun olarak tezahür etmelidir.

Bağımsız denetim hizmetini sunarken hedefimiz, işletmelerin, kamuya açıklanacak ve/ya da ilgili kurullarca istenecek ya da çeşitli amaçlar çerçevesinde kendi tasarrufları için hazırlayacakları yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, TMS/TFRS-BOBİ FRS’ye uygunluğu ve doğruluğu hususunda tarafsız kanaat sunabilmektir.

NAZALI olarak makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları elde etmek amacıyla uluslararası bağımsız denetim standartlarında öngörülen ve gerekli kılınan tüm bağımsız denetim tekniklerini uygulanmakta, defter kayıt ve belgeleri üzerinden denetim çalışmalarını ve değerlendirmelerini yürütmekteyiz. Netice itibariyle denetlenen finansal tablolar, bireysel veya konsolide rapor ile ilişkilendirilmektedir. Finansal tabloların denetiminin yanı sıra; risk, süreç ve teknolojileri ekibimiz, şirket yönetiminin en iyi bilgiye dayanarak kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

 

Hizmetlerimiz;

·       Bağımsız denetim hizmetleri

·       Bağımsız sınırlı inceleme hizmetleri

·       Üzerinde önceden mutabakata varılan prosedürlere uygunluk denetimi hizmetleri

·       Finansal muhasebe danışmanlık hizmetleri

·       Usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı hizmetleri