Bağımsız Denetim

Denetim, hem şirketlerin hem de finansal sistemin güvenilirliği için kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda denetim, paydaşların (yatırımcılar, ortaklar, yönetim, kreditörler, idare, çalışanlar, sivil toplum örgütleri vb.) şüpheciliği gözetilerek; finansal olmayan bilgiler dahil olmak üzere şirket bilgilerinin 7/24 incelenmesi ile şekillenen ve hızlı gelişen kurumsal raporlama ortamına uygun olarak tezahür etmelidir.
Bağımsız denetim hizmetini sunarken hedefimiz; işletmelerin, kamuya açıklanacak ve/veya ilgili kurullarca istenecek veya çeşitli amaçlar çerçevesinde kendi tasarrufları için hazırlayacakları yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, TMS/TFRS – BOBİ FRS’ye uygunluğu ve doğruluğu hususunda tarafsız kanaat sunabilmektir.

NAZALI bu çalışmada, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları elde etmek amacıyla uluslararası bağımsız denetim standartlarında öngörülen ve gerekli kılınan tüm bağımsız denetim tekniklerini uygulanmakta, defter kayıt ve belgeleri üzerinden denetim çalışmalarını ve değerlendirmelerini yürütmektedir. Netice itibariyle denetlenen finansal tablolar, bireysel veya konsolide rapor ile ilişkilendirilmektedir.

Finansal tabloların denetiminin yanı sıra, NAZALI’nın risk, süreç ve teknolojileri ekibi, şirket yönetiminin en iyi bilgiye dayanarak kararlar almasına yardımcı olmaktadır. NAZALI, önerileri ve ortaya koyduğu bağımsız güvence ile bugünün iş ortamında tüm paydaşlara çok değerli bir koruma sağlamaktadır. NAZALI, aşağıda yer alan denetim hizmetlerini sunmaktadır:

  • Bağımsız Denetim Hizmetleri
  • Bağımsız Sınırlı İnceleme Hizmetleri
  • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi Hizmetleri
  • Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri
  • Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri