YENİ KANUN TEKLİFİNDE YER ALAN SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 08.07.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.

İlgili Kanun Teklifi ile sosyal güvenlik hukuku kapsamında yurtdışı hizmet borçlanmaları konusunda önemli değişikliklere  yer verilmiş olup söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmektedir.

Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Öngörülen Değişiklikler

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun hakkında,  madde gerekçelerinde belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu aktüeryal dengelerinin korunması  amacıyla aşağıda yer alan değişikliklerin yapılması öngörülmüştür.

  • Yurtdışı hizmet borçlanması prim oranının % 32’den %45’e çıkarılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
  • Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmesi tercih edilmiştir. Mevcut durumda söz konusu süreler borçlanma yapılan tarihteki sigortalılık statüsüne göre belirlenmektedir.
  • Borçlanılan sürelerin hangi tarihler için hizmetlere ekleneceği hususunda da değişikliğe gidilmiştir. Buna göre borçlanılan süreler,

– Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması  halinde Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden geriye götürülen sürelere,

– Türkiye’de sigortalılıkları olmayanların ise borçlarını tamamen ödedikleri tarihten geriye götürülen sürelere sayılacaktır.

  • Yurtdışı borçlanma sürelerinin 4/b bendi kapsamında sayılması nedeniyle kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanarak tam aylığa geçmeleri halinde kısmi aylık ile tam aylığın statüleri farklı olabileceğinden bağlanacak tam aylığın statüsüne idarece karar verilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı
Yönetici Ortak, Avukat, YMM
enazali@nazali.av.tr
Çağdaş Güren
Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri
cguren@nazali.av.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.