SPK VE BANKACILIK SUÇLARI

Hayatımızın her aşamasında yer alan ve oldukça karmaşık bir yapı içeren bankacılık faaliyetleri kapsamındaki birtakım hatalı işlemler; aynı zamanda suç vasfı da taşımaktadır. Bu kapsamda NAZALI olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan;

 • İzinsiz bankacılık faaliyetlerinde bulunmak
 • Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek
 • Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak
 • Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek
 • Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak
 • İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirmesi
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • İtibarın zedelenmesi, sırların açıklanması ve zimmet suçları ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan ve Bankacılık Kanunu’ndaki suçlara benzer nitelikle olan bilgi suistimali
 • Piyasa dolandırıcılığı
 • Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
 • Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
 • Bilgi ve belge vermeme
 • Denetimin engellenmesi, yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük
 • Sır niteliğindeki bilgileri açıklama

suçlarına ilişkin olarak müvekkillerimize hizmet sağlamaktayız.