SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS HUKUKU

NAZALI, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. ve T.C. Merkez Bankası gibi finansal idari otoriteler ile yakın çalışma ilişkisi deneyimine sahip olup, bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nda sermaye piyasası uzmanı olarak çalışmış, hem de özel sektörde deneyim kazanmış avukatları barındırması nedeniyle, sermaye piyasalarının her alanında müvekkillerine kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
Pay Piyasaları ve Halka Arzlar
 • Yurt içi ve yurtdışı halka arz için izahname (Prospektüs) hazırlanması ve Türkiye’de uygulanan ilgili mevzuat ile ilgili konularda hukuki görüş verilmesi, 
 • Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen hukukçu görüşlerinin hazırlanması, 
 • Yurtdışı halka arzlar yoluyla finansman sağlama hedefine sahip bulunan yerel ihraççılara, Rule 144A ve Regulation S düzenlemeleri ve uygulamaları konusunda danışmanlık sağlanması,
 • Halka arz için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve ibrazı,
 • İhraççıya ve halka arza aracılık hizmeti veren yatırım kuruluşlarına kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.

   

  Borçlanma Araçları Piyasaları
  • Borçlanma aracı ihracı için gerekli tüm belgelerin ve başvuru dosyasının hazırlanması, 
  • Borçlanma aracı ihracı kapsamında ihraççının Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının incelenmesi, görüş bildirilmesi ve ilgili kararların hazırlanması,
  • Borçlanma aracı ihracının başarılı bir şekilde ve zamanında uygulanması için gerekli ya da elverişli olan tüm diğer işlemlerle ilgili olarak bilgi verilmesi ve bu işlerin yerine getirilmesi,
  • SPK, BİST, MKK vb. kurumlar nezdinde ihraç kapsamında gerekli onay ve başvuruların hazırlanması ve sürecin etkin bir şekilde takibi,
  Menkul Kıymetler, Bankacılık ve Finans Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar 
  • Pay sahipleri tarafından açılan davalar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere aykırılık nedeniyle verilen cezalar, para cezaları ve işlem yasağı uygulanması ve bankacılık ve finans hukukuna ilişkin tüm hukuki uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Sermaye Piyasası Hukuku kapsamındaki tüm cezai nitelikteki işlemler, suç duyuruları ve ceza davalarının takibi ve finansal soruşturmalar konusunda müvekkillere kapsamlı danışmanlık hizmeti sunulması,
  • Sözleşme hükümlerine aykırılık, yolsuzluk ve dolandırıcılık, haksız fiiller gibi şirket kaynaklı uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi,
  • Banka ve diğer düzenlemeye tabi finansal kuruluşlara ve halka açık şirketlere, bankacılık ve sermaye piyasası suçları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm beyaz yaka suçları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.