REKABET VE UYUM DANIŞMANLIĞI

Rekabet , piyasalarda rekabetçi işleyişin korunması hedefiyle iktisadi alanı düzenleyen ve piyasa aktörleri arasındaki ilişkilere ve piyasa davranışlarına yön veren bir kurallar ve içtihatlar bütünüdür. Türk rekabet otoritesi olan Rekabet Kurumu, Türkiye coğrafi sınırları içerisinde piyasalardaki rekabeti etkileyen her türlü uygulama ve davranışı inceleme yetkisine sahiptir.

Rekabet üç temel fonksiyon bulunmaktadır.

 1. Şirketler arasındaki rekabeti bozucu nitelikteki anlaşmaların tespiti, yasaklanması ve cezalandırılması,
 2. Faaliyet gösterdiği pazarda hakim durumda bulunan (pazar gücüne sahip) şirketlerin davranışlarının denetlenmesi ve bu şirketlerin rekabeti engelleyici nitelikteki davranışlarının tespiti, yasaklanması ve cezalandırılması ve
 3. Şirket birleşme ve devralmalarının incelenmesi ve hâkim durum yaratan işlemlerin tespiti, yasaklanması ya da koşullu izin verilmesidir.

Müşterilerimizin Rekabet Kurumu ile olan ilişkilerinde güvenliğin temin edilmesi ve Rekabet Kurumu süreçlerinden bağımsız olarak şirketlerin rekabet  uyumu ve rekabet risklerinin en aza indirgenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Hizmetlerimiz;

 • Rekabet Kurumu tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalarda  danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Rekabet Kurumu’na yapılacak birleşme ve devralma başvurularının hazırlanması ve sunulması
 • İsteğe bağlı muafiyet ve menfi tespit rejimi kapsamında, şirketle koordinasyon içerisinde değerlendirme yapılması ve Rekabet Kurumu için muafiyet ve menfi tespit başvurularının hazırlanması
 • Yukarıda sıralanan süreçlerde müşterilerin Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi ve her türlü yazılı ve sözlü iletişimin yönetilmesi
 • Şirket içi kültür ve operasyonlarına uygun rekabet uyum programlarının hazırlanması, uygulanması ve bu kapsamda;
 • Rekabet Kurumu’nun incelemelerine benzer şekilde şirketlerin fiziki ortamlarında ve elektronik ortamlarda IT desteğiyle ve ilgili anahtar kelimeler aracılığıyla yerinde incelemeler yapılması ve sonuçların şirket üst yönetimleri ve ilgili birimlerine raporlanması
 • Şirketler tarafından alınan her türlü aksiyonun (uygulama, davranış, sözleşme, protokol ve yatay-dikey iş birlikleri) rekabet uyumunun değerlendirilmesi ve şirketin rekabet  risklerinin tespit edilmesi
 • Bu risklere karşı rekabet alanına uygun çözümler konusunda danışmanlık verilmesi
 • Şirketlerin iş süreçleri, insan kaynakları ve organizasyon yapısının incelenmesi, rekabet uyumunun sağlanabilmesi için gerekli kurumsal düzenleme önerilerinin hazırlanması
 • Şirketlerin faaliyet gösterdiği pazarlara özgülenmiş rekabet alanında eğitimler yapılması
 • Temsil edilen şirketi etkileyen inceleme ve başvurulara yönelik rekabet  girişimlerinde bulunulması
 • Temsil edilen şirketin genel menfaatini ilgilendirmesi halinde proaktif rekabet  adımlarının atılması
 • Uluslararası rekabet süreçlerinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile birleşme ve devralma başvurularında müşterilere danışmanlık hizmeti verilmesi.