Webinar:Ücret Gelirlerinin Beyanı

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uyarınca ücret geliri elde eden kişilerin 01-31 Mart tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermeleri icap etmektedir. Sporcuların elde ettikleri gelirlerde ücret geliri olarak nitelendiğinden yine bu gelirler için de beyanname verilmesi gerekmektedir. Sporcuların ve ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesinde birden fazla özellikli husus bulunmaktadır. Webinarımızda ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanı hususunda özellikli konular ele alınacaktır.