Mustafa DERİCİ

Endüstri İlişkileri Direktörü

Mustafa Derici, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları konusunda uzmandır. İnsan kaynakları alanında 34 yıl boyunca görev yapan Derici, işe alma, kariyer ve gelişim yönetimi, ücretlendirme, performans değerlendirme ve toplu iş sözleşme süreçleri başta olmak üzere, insan kaynaklarının tüm süreçlerinde geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

1982 yılında lisans ve formasyon eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde iş hayatına başladı. Personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş süresinde ilgili projelerin içinde çalıştı ve yönetiminde bulundu.

Çalışma hayatına Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birinin gıda şirketlerinde personel memuru olarak başlamış, tahakkuk sorumlusu, personel şefi, personel müdür yardımcısı, insan kaynakları müdürü, insan kaynakları departman müdürü ve insan kaynakları direktörü olarak çalışmıştır. İnsan kaynakları yöneticiliği yanında, endüstri ilişkileri sürecinden sorumlu olarak, diğer grup şirketlerinin ilgili süreçlerine de danışmanlık desteği vermiş ve sorumlu olduğu şirketlerin toplu iş sözleşmelerine işveren temsilcisi olarak katkı sağlamıştır. Bu faaliyetlerin yanında mavi yakalı istihdamında, insan kaynağının sürdürülebilirliği adına şirket çıraklık okulu kurulmasında ve yaşatılmasında aktif rol almıştır.

NAZALI’ya 2018 yılında katılan Derici, endüstri alanında çalışanlar, işverenler ve ilgili temsil kuruluşları arasında İş hukuku faaliyet alanlarında Endüstri İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

1985 yılında kurulan ve insan kaynakları alanında Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı örgütü PERYÖN Ege Şubesinin kurucu üyesidir.