MUHASEBE VE BORDROLAMA

Vergi mükellefi olmanın ana yükümlülüklerinden olan yasal defter tutma, vergi beyannamesi ve bildirim verme işlemleri, en geniş anlamı ile şirket muhasebesinin doğru ve zamanında tutulması, şirketler için hem bir mali yükümlülüğün yerine getirilmesi fonksiyonunu hem de gelecek planlaması, doğru karar alma, geçmişi analiz etme gibi yardımcı işlevleri de içinde barındırır.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında nitelikli kurumlar, yetkin ve bilgili muhasebe hizmetleriyle veya bu konularda hizmet veren muhasebe firmalarından destek alarak bu ihtiyaçları ve yükümlülükleri yerine getirmektedirler. NAZALI markası ve güvencesi ile hizmet veren müşavirlik ve muhasebe birimimiz, müşterilerimize tüm muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesi hizmeti sunmakta ve bu kapsamda oluşan tüm gereksinimlere hızlıca cevap vermektedir.

Bu alandaki hizmetleri sunan mali müşavirlerimiz, vergi ve ticaret kanunları ve diğer yan mevzuat uyarınca muhasebe sistemini kurmakta, yönetmekte, defter ve belgelerinizi yasal mevzuat uyarınca tutmakta, SGK ve vergi idaresine sunulması gereken beyanname ve bildirimleri zamanında ve tam olarak vermektedir.

Hizmetlerimiz;

 • Yasal defterlerin tutulması ve muhasebe işlemlerinin takibi
 • Beyanname ve bildirimlerin sunulması
 • Bordrolama hizmeti
 • Bordro kontrol ve denetim hizmeti
 • Dışarıdan personel yerleştirme
 • KDV iadesi mahsup işlemleri
 • Mali danışmanlık
 • Raporlama hizmeti
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması
 • Tescil işlemleri
 • Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş hizmetleri

Bu hizmet aynı zamanda, ilgili vergi hesaplarının sınırlı bir incelemesini de kapsamaktadır. Bu inceleme, yeminli mali müşavirlerin gerçekleştirdiği “denetim ve tasdik” hizmetlerinden farklı bir içeriğe sahip olup sadece beyannamelerin hazırlanması yönünde yapılan sınırlı bir incelemedir.