Metin PEKTAŞ

Ortak, Rekabet Hukuku ve Uyum, Rekabet Kurumu Eski Başuzmanı

Metin Pektaş, Rekabet Kurumunda 12 yıl uzman yardımcısı, uzman ve başuzman olarak çalışmış, kurum bünyesinde enerji, çimento, demir çelik, kimya, madencilik, bankacılık-finans, sağlık, tarım gibi çeşitli hizmet sektörlerinde çok sayıda kartel ve hakim durum incelemeleri ile birleşme ve devralma dosyalarında çeşitli seviyelerde yer almış ve son beş yılda yürüttüğü dosyalarda ekip lideri olarak görev almıştır. Erdemir, Başkent Gaz, Mazıdağı fosfat tesisleri, elektrik dağıtım ve elektrik üretim özelleştirmelerinin inceleme süreçlerinde görev almış ve 2015 yılında Rekabet Kurumu tarafından yayınlanan Elektrik Sektör Raporu’nun hazırlanmasında çalışmıştır.

Metin Pektaş, Rekabet Kurumu’nda çalıştığı dönemde ayrıca, başta Birleşme-Devralmalar Tebliği, Dosya Giriş ve Ticari Sırlar Hakkında Tebliğ olmak üzere çok sayıda mevzuat çalışmasında yer almıştır. Bunlara ilave olarak, Rekabet Kurumu uzmanlarının mesleki eğitimlerinin koordinasyonunu yapmış ve Kıbrıs, Pakistan, Azerbaycan Rekabet Kurumlarına yönelik olarak kurumsal kapasite artırma çalışmalarında bulunmuştur.

Rekabet Kurumu’nda çalıştığı süreçte OECD, ABA (American Bar Association), ERA (Academy of European Law), ICF (International Competition Law Forum) olmak üzere rekabet hukuku ve politikasına ilişkin olarak çok sayıda uluslararası toplantıya katılan ve katkıda bulunan Metin Pektaş, 2015-2017 yıllarında üç yıla yakın bir süre Rekabet Kurumu Başkan danışmanlığı görevi yürütmüştür. Ayrıca, 2012 yılında 3 ay Amerikan rekabet otoritelerinden FTC’de (Federal Trade Commission) bulunmuş ve Alaska’da gerçekleşen bir doğalgaz birleşme dosyasında çalışmıştır.

2017 yılı başında Rekabet Kurumu’ndaki görevinden ayrılan Pektaş, elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki büyük oyunculardan birinde Rekabet Uyum Direktörlüğü görevi yapmıştır. Bu görev kapsamında, grup bünyesinde bulunan elektrik dağıtım şirketleri, elektrik tedarik şirketleri ile SPV şirketlerin tüm strateji, iş süreçleri ve saha uygulamalarını sürekli olarak incelemiş ve bunların rekabet hukukuna uyumunu sağlamıştır. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen hakim durum soruşturmasında şirket adına savunma sürecini yönetmiştir.

Pektaş, son olarak bir yıl boyunca tarımsal girdi ve hizmetler üreten 12 şirketin çatı şirketi olan Tarım Kredi Holding’te Genel Müdürlük görevi yapmış ve Holding’in kuruluş sürecini ve yapılandırmasını yönetmiştir. Bu süreçte grup bünyesinde bulunan ve tarım sektöründe önce 12 şirketin bütçe, performans ve iş geliştirme süreçlerini yönetmiş ve ilişkili sektörlere ilişkin pazar analizi çalışmaları yürütmüştür.

Pektaş, NAZALI bünyesinde başta enerji, e-ticaret, gıda ve perakende, ilaç, bankacılık ve tarım olmak üzere pek çok sektörde rekabet uyum çalışmaları, danışmanlık ve Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemelerde savunma süreçlerini yürütmektedir.

Pektaş, ileri seviyede İngilizce bilmektedir.