MALİ (VERGİ-GÜMRÜK VE SOSYAL GÜVENLİK) UYUŞMAZLIKLAR

Amacımız, kendimizi sizlerin yerine koymak ve aynı sorumluluk bilinciyle en uygun çözümleri üreterek sizlere destek olmaktır. Hizmetlerimiz, söz konusu ihtilafların çözüm sürecinde yalnızca görüş vermekten ibaret olmayıp uygulamada da müşterilerimizin sorunlarını çözmek için gerekli görüşme, ilgili kişilerle müzakere ve iletişimi yürütme fiillerini de kapsamaktadır. Uygulamada en sık karşılaşılan ve hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz uyuşmazlıklar ile bu uyuşmazlıklara istinaden sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 • Vergi hatalarında düzeltme ve şikâyet
 • İhtirazı kayıtla beyan
 • Vergi inceleme danışmanlığı
 • Mukteza başvuruları ve süreç yönetimi
 • Rapor değerlendirme komisyonlarında müşterinin temsili
 • İhtiyati haciz ve tahakkuk
 • Gümrük denetimi
 • Gümrük inceleme danışmanlığı
 • Gümrük işlemlerinde süreç yönetimi
 • Sosyal güvenlik inceleme danışmanlığı
 • Sosyal güvenlik uzlaşmalarında müşterinin temsili