MALİ TEŞVİKLER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Devlet tarafından birçok alanda farklı programlar ile KOBİ’lere, ihracatçılara, girişimcilere ve yeni yatırımcılara çeşitli teşvik ve destekler sunularak ekonomiye ve şirketlerin gelişmesine katkı sağlanmaktadır. NAZALI olarak müşterilerimizin faaliyet konusunu ve yatırımlarını dikkate alarak aşağıdaki hizmetlere ilişkin tüm aşamalarda destek sağlamaktayız.

 

 1. İhracat Teşvikleri
 • Markalaşma ve Turquality desteği
 • Uluslararası rekabet gücünü artırma desteği
 • Eğitim desteği
 • Pazar araştırması ve pazara giriş desteği
 • Tasarım desteği
 • Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)
 • Hariçte İşleme İzinBelgesi (HİİB)
 • Vergi, resim harç istisna belgesi
 • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları
 • İstihdam desteği
 • Çevresel maliyetler için destek
 • Bilgi sektörü destekleri
 • Yabancı fuarlara katılım desteği

 

 1. Hizmet Sektörü Teşvikleri
 • Döviz kazandırıcı hizmet ticareti desteği
 • Teknik danışmanlık hizmetleri için devlet yardımı desteği

 

 1. Yatırım Teşvikleri
 • Genel teşvik uygulaması
 • Bölgesel teşvik uygulaması
 • Büyük ölçekli yatırımların teşviki
 • Stratejik yatırımların teşviki
 • Proje bazlı yatırımların teşviki

 

 1. Turizm Teşvikleri
 • 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile sağlanan teşvikler
 • Emlak vergisi muafiyeti
 • Uluslararası fuarlara katılım desteği

 

 1. TÜBİTAK Teşvikleri
 • Endüstriyel teşvikler
 • Girişimcilik teşvikleri

 

 1. AB Programları
 • İşletmeler ve KOBİ’ler için Rekabet Edebilirlik Programı: COSME
 • Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi: IPARD Programı

 

 1. Eximbank Kredileri

Kısa Vadeli İhracat Kredileri

Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

Reeskont Kredisi

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi

Turizm Kredisi

Sevkiyat Öncesi İhracat Kredisi

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi

Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi

İhracat Hazırlık Kredisi

Marka Kredisi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı

Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi

Özellikli İhracat Kredisi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmeti

Köprü Kredisi

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi

Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredileri

Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kiralama Programı  

Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

 

 

      8. KOSGEB Teşvikleri

·       KOBİ Proje Destek Programı

·       Tematik Proje Destek Programı

·       Gelişen İş Piyasası KOBİ Destek Programı

·       Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

·       Girişimcilik Destek Programı

·       Genel Destek Programı

·       İş Birliği Gücü Birliği Destek Programı

·       Kredi Faiz Destek Programı

·       Laboratuvar hizmetleri

·       KOBIGEL KOBİ Gelişim Destek Programı

·       TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

·       Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı

9.       Diğer Danışmanlık Hizmetleri

·       Yabancı personel için çalışma izinleri

·       Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletmeciliği Belgesi

·       Yeşil Yıldız Sertifikası

·       ÇED Sertifikası

·       Sanayi Kayıt Belgesi ve Kapasite Raporu

·       İthalat izinleri

·       Marka, patent, tasarım tescil belgeleri