KURUMSAL ETKİNLİK VE İLETİŞİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu hukuki statüsüyle Türkiye Barolar Birliği’ne 196’ncı sıradan kayıtlı ve ortaklık merkezi 19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Elit Residence Kat 1-4-10-19-29 Şişli / İstanbul adresinde bulunan NAZALI Avukatlık Ortaklığı (“NAZALI”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Kurumsal Etkinlik ve İletişim Süreçlerine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

NAZALI, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda NAZALI, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile fiziki ve/veya dijital mecralarda NAZALI’nın düzenlemiş olduğu, NAZALI adına düzenlenen ve/veya NAZALI’nın dahil olduğu sosyal sorumluluk projesi, toplantı, eğitim, organizasyon ve sair etkinlikler ile tarafınıza yönelik içerik (örn. röportaj, video ve fotoğraflar) oluşturulması ve bunlara ilişkin duyuru, haber, seyahat ve konaklama organizasyonlarının yapılması ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine (örn. güncel hukuki ve mesleki duyurular, katılım teyidi, etkinlik bilgilerinin paylaşılması) yönelik olarak elektronik veya fiziki platformlarda içerik paylaşımının gerçekleştirilmesi (“Kurumsal İletişim Faaliyetleri”) çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, NAZALI tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında kamera, fotoğraf makinesi ve sair yazılı, işitsel ve görsel kayıt cihazları, NAZALI’nın internet siteleri, mobil uygulamaları, sosyal medya platformları, matbu formlar, SMS, e-posta, telefon, faks, posta / kargo, çevrimiçi iletişim platformları ve entegre sistemler ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kurumsal İletişim Faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Görsel ve İşitsel Veri

 

ÖNEMLİ NOT: Fiziki ve/veya dijital ortamdan gerçekleştirilen Kurumsal İletişim Faaliyetleri kayıt altına alınabilmektedir. Böyle bir durumda, etkinliğe katılımınız öncesinde tarafınıza açılır pencereler (pop-up ekranları), fiziki uyarı görselleri ve benzeri yöntemlerle bildirim / uyarı yapılmakta olup, kayıt kapsamına dahil olmak istemeyen katılımcıların özgür iradeleri ile karar vermeleri sağlanmaktadır.

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 •          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 •          Talep / Şikayetlerin Takibi
 •          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İletişim Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 •          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 •          Talep / Şikayetlerin Takibi
 •          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kimlik Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 •          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 •          Talep / Şikayetlerin Takibi
 •          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Mesleki Deneyim Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •          İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 •          Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •          Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 •          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 •          Talep / Şikayetlerin Takibi
 •          Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İşlem Güvenliği Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •          Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 •          Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 •          Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •          Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 •          İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •          Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •          Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 
 
 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

NAZALI bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 • Ortaklık faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize (örn. sosyal medya ajansları, konaklama, seyahat ve sair hizmet sunan acenteler, basım hizmeti alınan matbaalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
 • NAZALI kurumsal kimliğinin tanınırlığının ve değerinin artırılması ile Kurumsal İletişim Faaliyetleri’nin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik sosyal medya platformlarına, sair basın/yayın kuruluşlarına ve bu kapsamda içeriğin kamuya açılması suretiyle erişim sağlayan diğer üçüncü kişilere,
 • Kurumsal İletişim Faaliyetleri’nin planlanması, yürütülmesi, içerik üretimi ile politika ve prosedürlere uyum bakımından iletişim, denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik NAZALI topluluk şirketlerine, ve
 • NAZALI’nın hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçarı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

NAZALI faaliyetleri sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan NAZALI’nın saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 1. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya NAZALI’ya daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak NAZALI’nın gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) NAZALI’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.