KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Verinin en önemli mal varlığı unsurlarından biri olduğu günümüz dünyasında, kişisel verilerin korunması da en önemli konulardan biri halini almıştır. Avrupa Birliği düzenlemeleri ile paralel şekilde gelişen Türkiye’deki kişisel verilerin korunması mevzuatına anbean hakim ve bu alanda kırkı aşkın proje yürütmüş olan profesyonel avukatlarımız ile kişisel verilerin korunması konusunda hizmet veren öncü kurumlardan biriyiz.

 

Sistematik proje yürütme tarzımız ve teknoloji hukuku alanına hakimiyetimizle, disiplinlerarası bir alan olması sebebiyle gerektiğinde vergi ve sosyal güvenlik, mühendislik gibi farklı birimleri de sürece dahil etme becerisi ile NAZALI olarak müvekkillerimiz için bu alanda hukuki uyum sürecini yürütmekte ve müvekkillerimizin bu alandaki günlük ihtiyaçlarına da cevap vermekteyiz. Yine uluslararası ağı ve bu alanda yakın ilişki içinde olduğu yurtdışı ofisleri ile Uluslararası müvekkillerin belgelerinin yerelleştirilmesi veya Türkiye’deki müvekkillerimizin yurtdışı operasyonları bakımından hukuki destek alması konularında da aracılık yaparak müvekkillerimizin yurtdışında da en iyi hizmeti almasını sağlamaktayız.

 

Yine uluslararası ağımız ve bu alanda yakın ilişki içinde olduğumuz yurtdışı ofisleri ile uluslararası müvekkillerin belgelerinin yerelleştirilmesi veya Türkiye’deki müvekkillerinin yurtdışı operasyonları bakımından hukuki destek alınması konularında da aracılık yapmakta ve müvekkillerimizin yurtdışında da en iyi hizmeti almasını sağlamaktayız.

 

Hizmetlerimiz;

 

·       Uyum projeleri

ü  Veri envanteri oluşturulması

ü  Hukuki risk analizi

ü  Uygulama: Uygulama danışmanlığı, uyum belgelerinin tüm politika, prosedür, aydınlatma metni, çerez politikaları, internet sitesi ve uygulama ara yüzlerinde alınan onay önerileri, açık rıza metni, sözleşme ekleri ve analiz dokümanları ile oluşturulması

·       Standart doküman destek hizmeti

·       Veri koruma ve veri güvenliği eğitimleri

·       İç takip ve denetimler

·       Kurum ile iletişim, VERBİS kayıt ve veri özneleri taleplerine yönelik süreçler

·       Veri aktarımına yönelik süreçler

·       Regüle sektörlerde veri koruma: Bankacılık, telekomünikasyon, enerji, sağlık

·       Çalışan denetimleri ve çalışanlara yönelik veri koruma tedbirleri

·       Veri koruma özelinde soruşturmalar ve e-keşif

·       Birleşme ve devralmalar ile iş kolu/işletme devirlerinde veri koruma

·       Şirket içi takip: Giriş çıkış, kamera gözetimi, araç takip, internet ve e-mail monitoring ve sair takip süreçlerine yönelik prosedür oluşturulması

·       Veri koruma alanında soruşturma ve incelemeler

·       Veri koruma alanında dava ve uyuşmazlıklar

·       İç denetim ve soruşturma süreçlerinde kişisel verilerin korunması