KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİ

1310 sayılı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar” 12 Temmuz 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış ve yayımlandığı gün yürürlüğe konulmasına 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Amaç

Bu Karar;

 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak,
 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek,
 • Tarımsal üretimin miktarını arttırmak,
 • Kırsal alanda (Nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimleri) tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek

amacıyla hazırlanmıştır.                                    

Kapsam

Bu Karar, 2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veta üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı aşağıda belirtilen konulardaki projeler, belirtilen üst limit dahilinde desteklenir;

Destek Konuları Destek Üst Limiti
Hayvansal üretime yönelik projeler 100.000 TL
Bitkisel üretime yönelik projeler 100.000 TL
Su ürünleri üretimine yönelik projeler 100.000 TL
Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler 100.000 TL
Bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler 100.000 TL
 • Uygulanacak projelere, proje bütçesine oranla 100 bin TL’ye kadar hibe verilebilir.
 • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.
 • Hibe ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Desteklerden Yararlanamayacak Olanlar

 • Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmayan kişiler bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamaz.
 • Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilecek hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanabilir.
 • Bu Karar kapsamındaki proje konularında Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamaz.

Denetim ve Cezai Hükümler

 • Bakanlık, bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususarın denetimini sağlayacak tedbirleri alır.
 • Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
 • İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütür.

İlgili Karar metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde bizlerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

NAZALI VERGİinfo@nazali.av.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir