İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) DANIŞMANLIK HİZMETİ

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen programlardır.

İşbaşı Eğitim Programının Avantajları Nelerdir?

İşe almayı planladığınız yeni personel adaylarınızı SGK’lı olarak işe başlatmadan önce İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı teşvikiyle istihdam ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti tutarında bir tasarruf sağlayabilir, bu süreçte kursiyerlerinizi işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilirsiniz. Böylelikle mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. Programı başarıyla tamamlayarak ve SGK’lı olarak firma bünyesinde istihdam edilen kursiyerler için 6111 kodlu teşviklerden faydalanabilirsiniz.

Hangi Sektörlerde İEP Yapılabilir?

İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir. Program düzenlenecek meslekleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan mesleklerde program düzenlenemez.

 •       Bilişim ve imalat sektörlerinde ve belirlenen mesleklerde en fazla 8 takvim ayı ve en fazla 156 fiili gün,
 •       Bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerde ve mesleklerde en fazla 5 takvim ayı ve en fazla 78 fiili gün,
 •       Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden sayılan mesleklerde en fazla iki yüz kırk fiili gün,
 •       Genel Müdürlük tarafından belirlenen geleceğin mesleklerinde ise en fazla 11 takvim ayı ve en fazla 234 fiili gün

süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. Toplamda ise iki yüz kırk fiili günden fazla olamaz.

İşbaşı Eğitim Programına Katılım Sağlayabilecek Kursiyer Sayısı Nasıl Belirlenir?

En az 5 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri toplam çalışan sayılarının %30’u kadar kursiyer çalıştırabilirler. 

İşbaşı eğitim programına katılabilecek katılımcı sayısına esas sigortalı sayısı, işverene ait vergi numarası altında ve programın düzenleneceği ilde yer alan işyerleri için programın başlangıç ayından önceki on iki aylık dönem içerisinde yer almak koşuluyla son altı aya veya altı aylık döneme ilişkin olarak SGK’ya verilen sigortalı sayısını gösterir belgede yer alan toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanır.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince İŞKUR Tarafından Kursiyerlere Ne Kadar Ücret Ödenir?

İşbaşı eğitim programı süresince kursiyerlere günlük 653,92 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin Lise ve Altı Örgün Eğitime Devam Eden Öğrenci olması durumunda kursiyere 490,44 TL, diğer öğrencilere ise günlük 653,92 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerlerin İşsizlik ödeneği alması durumunda günlük 326,96 TL, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde program düzenlenmesi halinde ise 719,31 TL günlük ödeme yapılmaktadır. Ek olarak Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) 850,11 TL günlük ödeme yapılmaktadır.

Kursiyer Günlük Ödeme653,92 TL
Lise ve Altı Örgün Eğitime Devam Eden Öğrenci Günlük Ödeme490,44 TL
Diğer Öğrenci Günlük Ödeme653,92 TL
İşsizlik Maaşı Alan Günlük Ödeme326,96 TL
Geleceğin Mesleklerinde Günlük Ödeme719,31 TL
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde)850,11 TL

 

İşbaşı Eğitim Programı Kursiyerleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir mi?

İşbaşı eğitim programına katılan kursiyerlerin iş kazası, meslek hastalıkları ve genel sağlık sigortası primleri program süresince Türkiye İş Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu sayede kursiyer ve kursiyerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler program süresince sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

İşbaşı Eğitim Programına Katılan Bir Kursiyerin Günlük ve Haftalık Olarak Kaç Saat Çalışabilir?

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında programa dahil edilen kursiyerler; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık net 45 saati geçmeyecek şekilde çalıştırılabilirler. Toplamda ise iki yüz kırk fiili günden fazla olamaz. Kursiyerlere fazla mesai yaptırılamaz.

Ayrıca kursiyerlerin program süresince doktor raporu ile ispatlanan en fazla 5 günlük sağlık izni hakkı bulunmaktadır. Kursiyerin İşbaşı Eğitim Program süresinin 1/10’undan daha fazla devamsızlığı bulunmamalıdır. Kursiyerler raporlu oldukları ve devamsızlık yaptıkları günler için İŞKUR’dan ödeme alamazlar. Devamsızlık hakkı dolan kursiyerler programdan çıkarılır ve 24 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programından katılamazlar.   

Örnek Tasarruf Tablosu

İŞKUR PROJE TİPİKURSİYER SAYISIUYGULANACAK PROGRAM SÜRESİ (AY)ASGARİ ÜCRETLİ BİR KURSİYERDEN BİR AYDA ELDE EDİLEN TASARRUF TUTARIFİRMANIN BİR PROGRAMDAN ELDE EDECEĞİ NET              TASARRUF GELİRİ
İEP503 AY (78 FİİLİ GÜNÜ)


23.502,94

 ₺
3.525.441,00

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Şartları Nelerdir?

 • Kuruma kayıtlı aktif işsiz olmak
 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak (Birinci derecede kan hısmı ifadesi; kişinin annesi, babası ve çocuklarını; ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.)
 • Emekli olmamak
 • Programın başlama tarihinden önceki bir yıllık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
 • Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
 • Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

İEP Bitiminde Ne Yapılması Gerekmektedir?

 • Firma, işbaşı eğitim programının ¼’lük süresinin sonunda programa devam eden kursiyer sayısının %60’ını aynı meslekte 60 günden az olmamak şartıyla en az program süresinin 2 katı süreyle SGK’lı olarak kesintisiz istihdam etmek zorundadır.

 • Bu oran; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) %30 olarak ve program süresi kadar uygulanacaktır.
 • Ek olarak bu oran; Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’da %40 olarak ve program süresinin 1,5 katı süreyle uygulanacaktır.
 • Programın başlangıç tarihindeki çalışan sayısının bitiş tarihindeki çalışan sayısından düşük olmaması gerekmektedir.