İDARE HUKUKU

Basit anlamıyla devlet ve bağlı kurumları ile özel kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen İdare Hukuku çok geniş bir alana sahip olup, imar hukuku, enerji hukuku, kamu ihale hukuku gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. NAZALI, tecrübeli ve yetkin kadrosu ile söz konusu alanlarda Devlet ve bağlı kurumları ile özel kişiler arasında doğabilecek her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde müvekkillerine destek vermektedir.