AR-GE VE FİKRİ MÜLKİYET DANIŞMANLIĞI

NAZALI, temel Ar-Ge aşamalarının firma içindeki doku uyumundan başlayarak sistematik bir yaklaşımla Ar-Ge merkezinin tüm girdi ve çıktılarının kısa ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde yürütülmesine imkân tanıyan bir yapıya kavuşması için, Ar-Ge konusunda genel olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

AR-GE

a)Teknik (Ar-Ge İçerik Yönetimi ve Fikri Mülkiyet)

Şirketlerin kurumsal yapılarına uyumlu bir biçimde, dinamik ve sağlıklı bilgi işleme ve yeni ürün geliştirme mekanizmalarına sahip, değerli çıktılar üretebilen Ar-Ge yapılarının kurulması.

b) İdari (Mali ve Sosyal Güvenlik)

Bu yapıların, şirket içindeki insan kaynakları, muhasebe gibi diğer önemli birimlerle etkileşimlerinin düzenlenmesi.

c) Çalışan, Çözüm Ortakları, Lisanslama ve Risk Yönetimi

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde çalışanlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak işbirliği yapılan diğer çözüm ortakları arasındaki zeminin sağlamlaştırılması.

d)Destek ve Teşviklerden Yararlandırma

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olabilecek tüm teşvik mekanizmalarından en üst düzeyde yararlanılmasının sağlanması. Ayrıca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması, Bakanlık onaylı merkezlerin yetkinliklerinin geliştirilerek sürdürülebilirliklerinin sağlanması konularında da kapsamlı hizmetler sunulması.

e)Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kurulması

Mevzuatın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beklentilerinin her açıdan karşılandığı ve aynı zamanda katma değerli projeler üretebilen kurumsal yapıların oluşturulmasının yanı sıra tüm avantajlardan en üst düzeyde yararlanılmasına imkân tanıyan vergi ve sosyal güvenlik danışmanlığı hizmetleriyle firma içi idari oluşumların tesis edilmesi.

 f)Sürdürülebilirlik

Ar-Ge veya tasarım merkezinin belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmesi için firmanın ve Ar-Ge yapısının ihtiyaçları doğrultusunda teknik ve idari konularda sürdürülebilirlik hizmeti sunulmakta olup, bu kapsamda, firma Ar-Ge stratejileri, rekabet, teknolojik bilgi, üretim yetenekleri, yatırım olanakları, maliyetler vb. etkiler ışığında sürekli ve periyodik olarak gözden geçirilerek edilmesi, temel araştırma ve bilginin ilk değere dönüşümü yapısının oluşturulması.

 II. Fikri Mülkiyet

NAZALI, alanında tecrübeli vekil ve danışmanları ile müşterilerinin Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda meydana gelen buluş, tasarım ve bunların ticarileştirilmesi esnasında oluşan markalarının korunması için yurtiçinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve yurtdışında Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Uluslararası Uyum Ofisi (OHIM) nezdinde başvuru ve tescil işlemlerini büyük bir özen ve dikkatle gerçekleştirmektedir.

NAZALI, hakların tescil edilerek korunmasının yanında müşterilerinin tescilli ve tescilsiz tüm fikri haklarının üçüncü şahıslara karşı korunması konusunda da kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca Ar-Ge ve tasarımın tüm aşamalarında fikri mülkiyetin müşteriler açısından bir kurum kültürü haline gelmesi ve bu faaliyetlerin çıktılarının değerli fikri haklara dönüşmesi konusunda da hizmetler sunulmaktadır. Bunun için firmaların Ar-Ge ve tasarım ekiplerine ve üst düzey yöneticilerine eğitimler verilmekte, projelerin ve teknik problemlerin tespitinden çözümüne kadar tüm süreçte mevcut patent literatüründen nasıl yararlanılabileceği, geliştirilecek ürün veya hizmet için tesis edilecek fikri hakların rekabette müşteri firmayı nasıl konumlandırabileceği ve rakiplerinin bu alandaki çalışmalarının analiziyle kendi durumlarının tespit edilerek kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi konularında da ayrıntılı destek ve hizmetler sağlanmaktadır.