Ersin Nazalı

Avukat

Eğitim

  • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
  • Dicle Üniversitesi, Hukuk
  • İstanbul Üniversitesi, MSc, Mali Hukuk
  • King’s College London, LLM, Uluslararası Vergi Hukuku)

Ersin Nazalı, tecrübe ve deneyimleri doğrultusunda, vergi konusunda uzmanlaşmıştır. Hesap uzmanı olarak dokuz sene boyunca görev yapan Ersin Nazalı, vergi incelemeleri, vergi davaları, transfer fiyatlandırması, şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması alanları başta olmak üzere, vergi konusundaki pek çok alanda oldukça geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

2001 yılında lisans eğitimini tamamlamasının ardından, uluslararası vergi ve muhasebe danışmanlığı yapan bir firma bünyesinde Vergi Bölümünde ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla görev almıştır. Nisan 2004 itibari ile Hesap Uzmanlığı sınavlarına girmiş ve Uzman Yardımcısı unvanıyla görevini sürdürmüş, 2007 yılında ise Hesap Uzmanı unvanıyla görevine devam etmiştir.

2012 yılından bu yana özel sektörde vergi danışmanı ve avukat olarak çalışmaktadır.

Ersin Nazalı, 2013,2014 ve 2015 yıllarında Legal 500’de; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ise International Tax Review’da Türkiye’deki önde gelen vergi danışmanı ve avukatları arasında yer almıştır. Aynı zamanda Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde oluşturulan Vergi Uyuşmazlıklarının Takibi biriminin de kurucularındandır.