Çağdaş GÜREN

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Ortağı, SGK Müşaviri, Eski SGK Denetmeni

Çağdaş Güren, deneyimleri doğrultusunda, sosyal güvenlik ve iş hukuku denetimleri konusunda uzmanlaşmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda denetmen olarak 6 sene boyunca görev yapan Çağdaş Güren, çok sayıda inceleme, denetim ve soruşturma gerçekleştirmiş olup; alanında oldukça geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görev alan Güren; Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında mükelleflerin yararlanabileceği teşviklerin tespit edilmesi, geçmiş bildirgelerinin kontrol edilmesi, yararlanılabilecek olan teşviklere ilişkin olarak gerekli hazırlıkların ve ilgili teşvik başvurusunun yapılması ve sürecin takibi konularında deneyim sahibidir.

Çağdaş Güren, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında işverenlere tanınan ilave istihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve şirketlerin SGK bildirgelerinin geriye dönük olarak kontrol edilerek, SGK teşviklerinden yararlanıp yararlanmadıklarının tespit edilmesi konularında çok sayıda tecrübeye sahiptir. 

2014 yılından itibaren sosyal güvenlik hukuku, mükellefler nezdinde SGK tarafından gerçekleştirilen denetimler, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında karşılaşılması muhtemel tüm sorunlara yönelik olarak danışmanlık verilmesi ve denetim danışmanlığı yapmaktadır. Çağdaş Güren, sosyal güvenlik alanında vermiş olduğu risk denetimi gibi eğitimler ile pratik uygulamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.