Begüm SOLAK EKLER

Direktör, Avukat, Yeniden Yapılandırma Hizmetleri (Birleşme ve Bölünme)

Begüm Solak Ekler, Vergi ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Kendisinin vergi dava takibi ve danışmanlık hizmeti, (vergisiz) bölünme, birleşme ve devralmalar gibi yeniden yapılandırma projeleri, şirketlerde sermaye hareketleri dâhil olmak üzere çeşitli vergi ve şirketler hukuku alanlarında deneyimi bulunmaktadır. Aynı zamanda, muhasebe ve şirketlerin mali durumunun bozulması halinde sermaye ve özkaynak yapılarının değiştirilmesi, vergi incelemeleri, transfer fiyatlandırması ve uluslararası şirket/iştirak yapılandırmaları konusunda kapsamlı bilgiye sahiptir.

Kendisi ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlamış olup Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2008 mezunudur. Bu süreçte Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası, İstanbul Borsası, Rekabet Kurumu gibi kuruluşlar ile çeşitli hukuk bürolarında staj yapmıştır. Baro’ya 2009’dan beri kayıtlı olan Begüm Solak Ekler 2012 senesinde Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimi görmüştür.

NAZALI bünyesine katılmadan önce Uluslararası vergi denetim ve danışmanlık firmalarından birinde üç buçuk yıl, daha sonra Türkiye’nin önde gelen uluslararası bir hukuk firmasının İstanbul ofisinde vergi ve şirketler hukuku bölümünde iki yıl boyunca yerel ve yabancı şirketlere/yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermiştir.

Kasım 2014’ten bu yana NAZALI’da vergi danışmanı ve avukat olarak çalışmaktadır.