Ayşe Ülkü Yalaz

Ortak, Avukat, Şirketler Hukuku-Birleşme ve Devralmalar, Kişisel Veriler ve Fikri Mülkiyet

Ülkü Yalaz, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuş, 2007 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. Takiben İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde bilişim ve teknoloji hukuku alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Şirketler Hukuku ve Birleşme Devralmalar Ortağı olarak NAZALI’ya katılmadan önce, Türkiye’nin önde gelen avukatlık ortaklıklarından birinde yönetici avukat olarak çalışmıştır.

İş hayatının ve ticaretin her safhasında, kurumsal ve ticari işlemlerin ve sözleşmelerin yapılandırılması ve uygulanması süreçlerinde yoğun şekilde çalışmaktadır. Birleşme ve devralmalar dahil olmak üzere, müvekkillerinin şirketler hukuku ve ticaret hukukunu ilgilendiren yurtiçi ve yurtdışı işlem ve sözleşmelerinin başından sonuna her safhasında, hazırlık, imza, kapanış ve uygulama süreçlerinde müvekkillerine destek vermekte, yatırım süreçlerinde ilk yatırım anından çıkış anına kadarki süreçlerin planlanması ve uygulanması süreçlerinde aktif şekilde yer almaktadır. Kendisinin şirketler ve ticaret hukuku altında ağırlıklı olarak çalıştığı alanlar birleşme ve devralmalar, bilişim ve teknoloji hukuku ve büyüme finansmanıdır.

Yalaz, uluslararası ve yerel müvekkillerini, birleşme ve devralma süreçlerinde alıcı ve satıcı taraf vekili olarak temsil etmiştir. Özellikle son dönemlerde müvekkillerini girişim sermayesi fonları, fonun oluşturulması ve ilerleyen süreçlerde sermaye finansmanı işlemlerinde temsil etmiştir. Bu kapsamda, yatırım ve çıkış stratejilerinin planlanması ve uygulanması süreçlerinde aktif olarak yer almakta ve girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcıların kuruluş sermayesinden büyüme sermayesine kadar çeşitli fazdaki yatırımlarında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, ekosistemin gelişimine destek olmak amacıyla çeşitli organizasyonların düzenledikleri etkinliklere, yarışmalara ve workshoplara, jüri, mentol ve konuşmacı olarak katılmaktadır.

Beş yılı aşkın süredir kişisel verilerin korunması hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık veren Yalaz, kişisel verilerin korunması uyum projelerinin baştan sona planlanması ve yürütülmesi, uyum evrakının hazırlanması, kişisel verilerin korunması alanında takip eden süreçte danışmanlık ve denetim hizmeti verilmesi, bu alanda şirket içi ve dışı eğitimlerin planlanması ve verilmesi, süreç dizaynı, ilgili otoritelerle ve ilgili kişilerle iletişimlerin sürdürülmesi gibi konularda çalışmaktadır. 

Ülkü gelişmekte olan elektronik ticaret, block-chain, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi alanları da takip etmekte ve bilişim ve teknoloji hukukun ilgilendiren her konuda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.