HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN KURULMASI VE AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde önemli bir yere sahip olan aile şirketleri; birinci kuşak aile fertlerinin sonraki kuşak fertlere şirketleri devretmeye başlaması ile hukuki açıdan da önem kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte aile fertlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin korunması ve aile şirketlerinin kurumsallaşması hususları büyük önem arz etmektedir. Aile şirketlerinin pay sahipliğinin ve yönetimin nesiller arası devri, kurumsallaşma gibi süreçlerinde aile anayasası ve aile şirketine ilişkin pay sahipleri sözleşmesinin hazırlanması büyük önem arz etmektedir. 

 

Aile anayasası hazırlanması sürecinde en hassas olan husus; aile anayasasında yer alacak düzenlemelerin aile bireyleriyle müzakere edilerek belirlenmesidir. Her bir aile bireyinin aileden ve aile şirketinden beklentileri, geleceğe yönelik planları birbirinden farklı olduğundan aile anayasası özelinde gerçekleştirilecek müzakerelerde her bir aile bireyinin görüşlerinin alınması hassasiyet arz etmektedir. Aile anayasası, aile bireyleriyle şekillendirilmesi ve uzman danışmanların desteğiyle nihai hale getirilmesi gereken bir metindir.

 

Bu kapsamda, tüm aile fertlerinin duyarlılık gösterdiği konuların ve öncelikli olarak aile şirketinin ilerlemesi için temel kuralların yer aldığı aile anayasası hazırlama süreci; klasik bir danışmanlık yaklaşımımızın çok ötesinde özel önem, titizlik ve uzmanlık ile ele almaktayız. NAZALI olarak uzman avukat ve danışman kadromuz; aile şirketlerinin kendine özgü yapısal ve kültürel özelliklerini doğru bir şekilde yöneterek bu şirketlerin kurumsallaşmasının önünü açmaktadır.

 

Hizmetlerimiz;

  • Aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi oluşturulmasına ilişkin aile bireyleriyle ve aile şirketinin ortaklarıyla ayrı ayrı ve/veya birlikte toplantı gerçekleştirilmesi
  • Ailenin ve aile şirketinin dinamiklerine göre aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi taslaklarının hazırlanması
  • Aile şirketleri yönetimi ve pay sahipliğinin kuşaklar arası geçişinin hangi şekilde gerçekleşeceğinin (halefiyet ilkesi) aile bireyleriyle beraber belirlenmesi
  • Aile şirketlerinde aile bireyleri ve profesyonellerin istihdamına ilişkin aileyle birlikte sürecin değerlendirilmesi
  • Ailenin talebine uygun bir biçimde aile meclisi, aile konseyi gibi aile içi hususların görüşüldüğü mekanizmaların kurulması hususunda destek sağlanması
  • Ailenin talebi doğrultusunda aile fonu oluşturulması sürecinin aileyle birlikte takibi
  • Aile anayasasının yaşayan bir belge haline getirilmesi için sözleşmede yer alması gerekli olan düzenlemelerin aile bireyleriyle birlikte belirlenmesi