NAZALI

Kerem KORKMAZ

Müdür, İK Teşvik Departmanı